Um skylduskil

Meginhlutverk Kvikmyndasafns Íslands skv. er að varðveita skyldueintök kvikmynda samkvæmt lögum nr 20/2002 um skylduskil til safna og hafa eftirlit með skylduskilum kvikmyndaefnis. Stofnunin safnar, skrásetur og varðveitir íslenskar kvikmyndir, samvinnuverkefni íslenskra og erlendra aðila og erlendar kvikmyndir sem teknar hafa verið á Íslandi. Kvikmynd sem gefin hefur verið út til sýningar í kvikmyndahúsi, sjónvarpi, á diskum eða á neti skal afhenda Kvikmyndaafni Íslands til varðveislu eins fljótt og auðið er eftir að framleiðslu lýkur.

Framleiðendum kvikmynda sem hlotið hafa styrk úr Kvikmyndasjóði er skylt að afhenda Kvikmyndasafni Íslands á stafrænu formi frumskrá kvikmyndar sinnar og tvö sýningareintök, að auki handrit og auglýsingaefni.

Kvikmynd merkir í lögum um skylduskil hvers kyns hreyfimyndaefni án tillits til þess með hvers konar tækni eða aðferðum það er framleitt og íslensk kvikmynd er kvikmynd sem unnin er og kostuð af íslenskum aðilum eða í er samstarfsverkefni íslenskra og erlendra aðila.

Skilaskylda íslenskrar kvikmyndar hvílir á framleiðanda hennar. 

Kvikmyndir sem gefnar eru út eða sýndar eru opinberlega skal afhenda tvö eintök, frumeintak og syningareintak.
Kynningarefni tengt kvikmyndum, svo sem veggspjöld, annað álíka prentefni og ljósmyndir, skal afhent í tveimur eintökum. Sjá ítarefni.

Athugið að safnið tekur aðeins við hráefni útgefinna bíómynda en ekki hráefni annarra mynda. Vinsamlegast skilið eingöngu því efni sem óskað er eftir nema sérstök ástæða þyki til og hún borin undir Kvikmyndasafn Íslands áður en efni er skilað.

Efni skal vera listað upp og vel merkt. Kvikmyndir framleiddar í hinu stafræna umhverfi nútímans eru ekki í minni hættu gagnvart eyðingaröflunum en kvikmyndafilmur fortíðarinnar. Það verður því aldrei nógsamlega brýnt fyrir kvikmyndagerðarmönnum að halda vel utan um allar skár sem tilheyra kvikmyndagerð þeirra. Æskilegt er að gengið sé frá skilum á meðan unnið er við eftirvinnslu kvikmyndarinnar til að tryggja aðgang að tölvuskrám hennar og tilheyrandi diskum.

Afhenda skal efnið á eSata eða USB3 diskum, sem sækja má að afritun lokinni sé þess óskað.

Við afhendingu kvikmyndar þarf framleiðandi að ábyrgjast afhendinguna með undirritun móttökuskjals Kvikmyndasafnsins.

Nánari upplýsingar um skilaskyldu má finna í Lögum um skilaskyldu og tilheyrandi reglugerð. Einnig er stuðst við III. kafla Kvikmyndalaga nr. 137/2001

Fyrirspurnir um skilaskyldu má senda á netfang: ester@kvikmyndasafn.is eða í síma: 565-5993